B-körkort

4h teoriundervisning á 45min
10h körundervisning á 50min

8h Riskutbildning

Pris:1440€ (inneh. 24% moms), studiematerial ingår 

Övriga kostnader: 40€ körkortsansökan (bifogas läkarintyg och 2 passfoton). Teoriexamen 35€ och körprov 90€ till besiktningsstationen.
 

B-kort med körkort från tidigare

10h körundervisning á 50min

8h Riskutbildning
Pris: 1300€ (inneh. 24% moms)

Övriga kostnader: 40€ körkortsansökan (bifogas läkarintyg och 2 passfoton). Teoriexamen 35€ och körprov 90€ till besiktningsstationen.

Teoritimmar frivilliga.

B-teoripaket ( frivilligt ) innehåller 4 teorilektioner Pris: 140€
 

 

Upcoming courses

Körkortskurs Kristinestad 16.03.2020 - 15:30
Kökortskurs Närpes 20.02.2020 - 15:30
Kökortskurs Närpes 19.03.2020 - 15:30